ECOLOGIE

De productie

Een weldoordachte wijnbouw
Voor een duurzame uitbouw van de wijngaard
Price for environmental excellence 2009
ARIA Poitou-Charentes

Fertilisatie
De bodem van de wijngaard wordt verrijkt met een natuurlijke en organische meststof die gebruikt wordt in de biologische landbouw. Dit bemestingsmiddel is conform met de voorschriften, CE 2092 /91 bijlage II A, betreffende de biologische productiewijze.
Fytosanitaire behandelingen
De producten die op het domein gebruikt worden, staan op de groene lijst die de kwaliteit van de producten bepaalt inzake de bescherming van het milieu. Deze behandelingen worden uitgevoerd met materiaal dat aangepast is aan de wijnbouw, zonder enig organoleptisch risico en zonder dat er resten van ‘actief materiaal’ achterblijven. Doordat er niet massaal gesproeid wordt, is een beter toezicht mogelijk op de toegepaste bewerkingen, de hoeveelheden van het te gebruiken product en de bescherming van het milieu.

Schadelijke insecten

Een selectieve bescherming
De voortplanting van de insecten beperken

De wijngaarden worden beschermd tegen vernietiging door insecten met behulp van een techniek die bekend staat als ‘seksuele verwarring’. In de wijngaard worden feromoonverspreiders geplaatst die de chemische communicatie tussen de vrouwelijke en mannelijke insecten van een soort verstoren. Het chemisch signaal dat het vrouwtje uitzendt, wordt verstoord door de synthetische feromonen. Het mannetje kan de boodschap niet correct decoderen en probeert zich bijgevolg niet voort te planten bij het vrouwtje.
Dankzij dit type installatie dient er niet massaal gesproeid te worden met insecticiden, die op de druiven terecht zouden komen. Op deze manier wordt de productie beschermd tegen vervuiling.

Respect voor het milieu

Afvalwaterzuivering
over de distillatie en de exploitatie

De afvalwaters afkomstig van de wijnbouw worden behandeld door middel van een ventilatiesysteem via geïntegreerde hydro-ejectoren in een opslagbekken. Dit natuurlijke zuiveringsproces is goedgekeurd door de Watermaatschappij van Adour-Garonne (Openbare instelling van het ministerie van Ecologie en duurzame Ontwikkeling).
Watermaatschappij van Adour-Garonne, overleg- en adviescentrum voor behoud en beter beheer van de watervoorraden van de Adour, de Garonne, de Dordogne en de Charente.